3  i 4 latki


 6.30 – 8.00          schodzenia się dzieci, zabawy spontaniczne, praca indywidualna z dzieckiem lub  w małych grupach;
8.15 – 8.30              wspólne spotkanie w kręgu : zabawy integrujące, gimnastyka poranna, sprawy organizacyjne
8.30 – 9.00            śniadanie, mycie zębów
9.00-9.30             zajęcia dodatkowe:  język angielski/francuski/ zajęcia muzyczno -ruchowe/kodowanie na dywanie
9.30-10.00          zabawy spontaniczne
10.00-10.30         zajęcia programowe
10.30-11.00         praca według planu daltońskiego
11.00   12.30         zabawy na świeżym powietrzu
12.30  – 13.30        obiad
13.00-13.30          czytankowo (aktywne słuchanie bajek, opowiadań, fragmentów książek, muzyki relaksacyjnej)
13.30-14.45           odpoczynek/praca według planu daltońskiego
15.00                       podwieczorek
15.00- 16.00         praca według planu daltońskiego/ zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań;
16.00 -18.00         zabawy spontaniczne, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.
 

5 i 6 latki

 6.30 – 8.00      schodzenia się dzieci, zabawy spontaniczne, praca indywidualna z dzieckiem lub    w małych grupach;
 8.15-8.30           wspólne spotkanie w kręgu : zabawy integrujące, gimnastyka poranna,  sprawy organizacyjne;
 8.30- 9.00         śniadanie
9.00- 9.30          zabawy spontaniczne/praca własna według planu daltońskiego
9.30 -10.00         język angielski/francuski/zajęcia muzyczno-ruchowe/programowanie
10.00-10.30      zabawy spontaniczne
10.30-11.00        zajęcia programowe
11.00- 12.00       praca własna według planu daltońskiego
12.00-13.00          obiad
13.00-13.30        czytankowo, grafomotoryka
13.30-15.00        zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze,  zabawy spontaniczne na placu zabaw/zajęcia wychowania fizycznego na sali gimnastycznej
15.00 – 15.30      podwieczorek
15.30- 17.00      zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań