ŻABKI

6.30 – 8.00  –  schodzenia się dzieci, zabawy spontaniczne, praca indywidualna z dzieckiem lub    w małych grupach;

8.00-8.30 – wspólne spotkanie w kręgu : zabawy integrujące, gimnastyka poranna, kalendarz pogody, sprawy organizacyjne;

8.30- 9.00 – śniadanie, mycie zębów

9.00 -9.30 —zabawy swobodne

9.30-10.00 – język angielski/francuski/ zajęcia muzyczno-ruchowe

10.00-10.30  – zabawy spontaniczne

10.30-11.00 – zajęcia programowe

11.00- 12.00 – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze,  zabawy spontaniczne na placu zabaw.

12.00  – obiad

13.00-14.45 – leżakowanie (aktywne słuchanie bajek, opowiadań, fragmentów książek, muzyki relaksacyjnej)

15.00 – podwieczorek

15.30- 17.00 – zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna i w małych grupach; rozchodzenie się dzieci.

 

MOTYLKI

 6.30 – 8.00  –  schodzenia się dzieci, zabawy spontaniczne, praca indywidualna z dzieckiem lub    w małych grupach;

8.00-8.30 – wspólne spotkanie w kręgu : zabawy integrujące, gimnastyka poranna, kalendarz pogody, sprawy organizacyjne;

8.30- 9.00 – śniadanie, mycie zębów

9.00-9.30 – zajęcia programowe

9.30-10.00 – zabawy spontaniczne

10.00- 11.00  – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze,  zabawy spontaniczne na placu zabaw

11.00- 12.00 – język angielski/francuski, MDS, zajęcia muzyczno-ruchowe

12.00  – obiad

13.00-14.20 – leżakowanie (aktywne słuchanie bajek, opowiadań, fragmentów książek, muzyki relaksacyjnej)

15.00 – podwieczorek

15.30- 17.00 – zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna i w małych grupach; rozchodzenie się dzieci.

 

PSZCZÓŁKI I ŻUCZKI

 6.30 – 8.00  –  schodzenia się dzieci, zabawy spontaniczne, praca indywidualna z dzieckiem lub    w małych grupach;

8.00-8.30 – wspólne spotkanie w kręgu : zabawy integrujące, gimnastyka poranna, kalendarz pogody, sprawy organizacyjne;

8.30- 9.00 – śniadanie

9.00 -9.30 —język angielski/francuski

9.30-10.00 – zabawy spontaniczne

10.00- 10.30  – zajęcia programowe

10.30-11.00 – zabawy spontaniczne

11.00-11.30– zajęcia programowe  oraz zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze i sprawności grafomotoryczne, przygotowujące do nauki szkolnej; zajęcia muzyczno-ruchowe

11.30-12.00 – zabawy spontaniczne

12.00  – obiad

13.00-13.30- odpoczynek

13.30-15.00- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze,  zabawy spontaniczne na placu zabaw

15.00 – podwieczorek

15.00- 17.00 – zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna i w małych grupach; rozchodzenie się dzieci.