Nasze przedszkole jest położone na wsi, w okolicy spokojnej i  pełnej zieleni.  Pracujemy od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, w godzinach od 6.30  do 18.00.

Działamy od  2008r., kiedy to całe przedszkole liczyło zaledwie 20 dzieci. Z roku na rok chętnych przybywało i oto dziś staliśmy się zupełnie nową placówką.     Obecnie przedszkole dysponuje trzema dużymi salami i przylegającymi do nich łazienkami, dwoma szatniami i kuchnią oraz placem zabaw.

Nadal jesteśmy placówką przepełnioną przyjazną, rodzinną atmosferą.  Staramy się do każdego dziecka podchodzić w sposób indywidualny, dostrzegając jego potrzeby i zdolności.

NASZE DZIESIĘCIOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI ORAZ  WCIĄŻ ZMIENIAJĄCA SIĘ  RZECZYWISTOŚĆ, SKŁONIŁY NAS DO PODJĘCIA NOWYCH WYZWAŃ PEDAGOGICZNYCH I ZMIAN  W SYSTEMIE  FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI. 

OD WRZEŚNIA 2018r. NASZE PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE ZE STOWARZYSZENIEM DALTON I WDRAŻA W  ŻYCIE, Z OGROMNYM POWODZENIEM GŁÓWNE ZAŁOŻENIA EDUKACJI WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO. JEJ GŁÓWNE HASŁA TO: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, WSPÓŁPRACA, REFLEKSJA

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA PLACÓWKI!!!