W zakładce tej znajduje się koncepcja pracy, programy oraz statut przedszkola.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast