W zakładce tej znajduje się koncepcja pracy, programy oraz statut przedszkola.