Nasze przedszkole jest położone na wsi, w okolicy spokojnej i  pełnej zieleni.  Pracujemy od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych, w godzinach od 6.30  do 18.00.

Działamy od  2008r.,  dysponujemy dwiema dużymi salami i przylegającymi do nich łazienkami,  salą ruchową oraz dużym  placem zabaw z altaną,  boiskiem oraz ogrodem i sadem owocowym.

Jesteśmy placówką kameralną, przepełnioną przyjazną, rodzinną atmosferą.  Staramy się do każdego dziecka podchodzić w sposób indywidualny, dostrzegając jego potrzeby i możliwości. Nasze przedszkole prowadzi innowacyjny program edukacyjny opierający się o koncepcję daltońską oraz pedagogikę Marii Montessori. 

W 2019 ROKU, W WYNIKU WSPÓŁPRACY Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM DALTON,  ZDOBYLIŚMY CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA DALTOŃSKIEGO I NADAL  ROZWIJAMY PLACÓWKĘ W DUCHU KONCEPCJI DALTOŃSKIEJ.

Zapraszamy dzieci   w wieku od  2,5 lat do 6 roku życia !!!