Kadrę naszego przedszkola, w większości stanowią osoby od lat związane z naszą placówką, które stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, a ich doświadczenie w pracy owocuje podejmowaniem alternatywnych metod wychowania i edukacji dziecka. Bardzo chętnie i dość często dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z praktykantami, których chętnie przyjmujemy do współpracy.